Ettevõttest

AS Vekanor (endise ärinimega AS Toila V.V.) asutati 07.07.1999.a. Toila Vallavolikogu otsusega, mille aktsiate omanik on 100% Toila vald.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on:

  • Soojusenergia tootmine ja müük Toila ja Voka alevikus, Kohtla-Nõmme alevis ning Pühajõe külas
  • Vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamine Toila ja Voka alevikus, Kohtla-Nõmme alevis, Pühajõe, Kohtla, Roodu, Kabelimetsa, Vitsiku ja Saka külades

Teenuste osutamiseks opereeritakse nelja reoveepuhastit, kolme veetöötlusjaama, seitset puurkaevupumplat, kaheksat maagaasikatlamaja ja kahte põlevkiviõlikatlamaja.

AS Vekanor on MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) liige.