Galerii

Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine 2022-2023

Toila alevikus Sepa ja Õuna tn vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2022

Kohtla-Nõmme kooli ümberehitamine vedelgaas küttele 2022

Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ÜVK rajamine 2020

Toila alevikus Lepa tn ÜVK rajamine 2018

Toila aleviku ÜVK rekonstrueerimine 2018

Toila aleviku ÜVK rekonstrueerimine 2018

Voka reoveepuhasti hoone rekonstrueerimine 2017

Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine 2016

Gümnaasiumi piirkonna veetorustiku rajamine 2015

Voka veetöötlusjaama rekonstrueerimine 2014

Toila veetöötlusjaama rajamine 2013

Toila reoveepuhasti

Katlamajad