OLULINE INFO

Alates 01.01.2024 kehtib Eestis uus käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel. Sellest tulenevalt muutuvad AS Vekanor hinnakirjas käibemaksuga maksustatud teenuste hinnad käibemaksumäära tõusu võrra.