OLULINE TEADE

Seoses viimastel nädalatel oluliselt suurenenud veetarbimisega palume joogivett mitte kasutada kastmiseks ning basseinide täitmiseks. Hüppeliselt suurenenud tarbimisega seatakse ohtu joogivee varustuskindlus. Palume elanikel kasutada vett säästlikult ning vaadata kriitiliselt üle oma veetarbimine.