Veevarustuse katkestus Kabelimetsa ja Kukruse külas 11.03.23

Teatame, et 11.03.2023 ajavahemikul 11.00-12.00 toimub Kabelimetsa ja Kukruse külas veevarustuse katkestus seoses Elektrilevi plaanilise elektrikatkestusega Kabelimetsa pumplas. Tööde teostaja Connecto Eesti AS.