Veevarustuse katkestus Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla ja Roodu külas 17.04.2023

Teatame, et 17.04.2023 ajavahemikul 9:45-14:45  puudub Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla ja Roodu külas veevarustus seoses Elektrilevi plaanilise elektrikatkestusega Kohtla-Nõmme veetöötlusjaamas õhuliini hooldustööde tõttu. Tööde teostaja Connecto Eesti AS.