Veevarustuse katkestus Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla ja Roodu külas 24.03.23

Seoses elektriavariiga puudub Kohtla-Nõmme alevikus, Kohtla ja Roodu külas veevarustus. Elektrilevi AS tegeleb rikke kõrvaldamisega, orienteeruv taastumise aeg kell 12.45.