Veevarustuse katkestus Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla ja Roodu külas

Teatame, et Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla ja Roodu külas puudub 06.06.2022 veevarustus elektririkke tõttu. Elektrilevi OÜ taastab võrguühenduse esimesel võimalusel.