Veevarustuse katkestus Saka külas 06.09.23

Teatame, et 06.09.2023 ajavahemikul 10.00-14.00 toimub Saka külas veevarustuse katkestus seoses Elektrilevi plaanilise elektrikatkestusega Saka pumplas