Veevarustuse katkestus Saka, Kabelimetsa, Kukruse, Vitsiku külas 08.10.2023

Seoses ilmastikuoludest tingitud elektrivarustuse katkestusega puudub Saka, Kabelimetsa, Kukruse ja Vitsiku külas veevarustus. OÜ Elektrilevi tegeleb rikete kõrvaldamisega.